FERROPOLYMER spol. s r.o. » Hliniková okna a dveře

Ferropolymer - plastová okna, hliniková okna, plastové dveře, garážová vrata

HLINIKOVÁ OKNA A DVEŘE MB - 70 HI

Hliníková okna a dveře se zvýšenou tepelnou izolací

Hliníkové okna a dveře systému MB-70 HI nabízí nejvyšší standard pro výrobu stavebních výplní s požadavky na vysokou tepelnou izolaci. Dosahuje vynikajících hodnot - součinitel prostupu tepla Uf = 1,11 - 2,3 W/(m2*K) v závislosti na použitých profilech a příslušenství.

Tepelná izolační schopnost tohoto systému je podstatně větší než u základních systémů. Je to dáno kombinací tepelných můstků a speciálních izolačních vložek v centrální izolační komoře. Tyto vložky díky nízké hodnotě součinitele prostupu tepla snižují proudění tepla přes tuto komoru. Centrální poloha vložek taktéž omezuje konvekci a tepelné záření.

profil hlinik plastové okna

Hliníkové okna a dveře systému MB-70HI podobně jako v případě základního systému MB-70 mohou být využívány jak v individuální zástavbě, tak i v hliníkových fasádách, v případech použití jako výplň sloupo-příčkové stěny je nejvhodnější spojení s fasádním systémem se zvýšenou tepelnou izolací MB-SR50HI.

PDF ke stažení