FERROPOLYMER spol. s r.o. » Okna » Tipy pro nákup oken » Okna se zvýšenou zvukovou izolací

Ferropolymer - plastová okna, hliniková okna, plastové dveře, garážová vrata

Okna se zvýšenou zvukovou izolací

Zvukotěsná okna

Hluk může významně snižovat komfort bydlení a je častou příčinou stresu a podrážděnosti.

Zvukotěsná okna dokáží účinně pomoci a představují efektivní, cenově výhodné a technicky jednoduché řešení pro snížení hlukové zátěže.

Proč jsou důležitá dobrá zvukotěsná okna?

U novostaveb nebo rekonstrukcí nesmíme opominout dobrou zvukovou izolaci oken, která nás zbaví problémů s hlukem zvenčí. Ucho je naším nejcitlivějším smyslovým orgánem. Dokáže vnímat rozsah kmitočtů od 16 do 16 000 Hz. I ve spánku je lidský sluchový orgán nejaktivnější a nejcitlivější. Podle vědeckých poznatků je horní limit pro rušnost prostředí 25 dB, máme-li mít klidný spánek. Této hodnoty však v moderním světě téměř nelze dosáhnout bez odpovídající zvukové izolace. Větší část populace proto pociťuje běžný venkovní hluk jako nepříjemný a cítí se jím obtěžována. V Evropě již dávno zdomácněl anglický výraz noise pollution (znečištění hlukem). Veřejnost stále častěji diskutuje o tom, že hluk patří k negativním vlivům, které na nás může nezdravé životní prostředí mít.

Pro orientaci budou v následujícím textu stručně popsány hladiny hluku pro nejrůznější kategorie bydlení a staveb:

Obytný prostor   40 dB(A)
Kancelářský ruch/restaurace   60 dB(A)
Pouliční ruch   80 dB(A)
Vesnice nebo veřejná prostranství   60 dB(A)
Město   70 dB(A)
Ulice se silným provozem > 70 dB(A)
Staveniště (příp. pneumatické kladivo, zhutňovací stroj)   100 dB(A)
Trysková pohonná jednotka   120 dB(A)

Doporučená úroveň hluku v obytném prostoru

Spánek 20 - 25 dB(A)
Bydlení 30-35 dB(A)
Práce 35 - 50 dB(A)

Při srovnání obou tabulek je zřejmé, že dobrou zvukovou izolaci nesmíme opominout. Zvukotěsná okna Inoutic účinně chrání proti zatížení hlukem.

Okenní systémy Inoutic splňují následující třídy zvukové izolace:

Systém Eforte do 47 dB (třída zvukové izolace 5)
Systém Prestige do 47 dB (třída zvukové izolace 5)
Systém Arcade do 42 dB (třída zvukové izolace 4)