FERROPOLYMER

Ekologie

Plast je trvanlivý!

PVC jako materiál byl dlouhou dobu předmětem rozporuplných diskuzí. Vědecké výzkumy dokazují, že plast v kombinaci s moderními výrobními procesy a standardy pro zpracování je již dávno materiálem, který podporuje trvalou udržitelnost. To platí zejména pro okna z plastových profilů.

Nejdůležitější informace o materiálu PVC používaném pro výrobu oken:

  • Pouze 4 % celosvětové spotřeby plynu a ropy jdou na výrobu plastů a z toho pouhé 1 % na výrobu PVC. 40 % celosvětové spotřeby připadá na vytápění a zásobování budov energií.
  • Hlavní složkou PVC je chlór získávaný z kamenné soli, podíl surové ropy je pouhých 43 %.
  • Plastová okna hrají výrazně pozitivní roli v ekologických bilancích a analýzách ekologické účinnosti.
  • Nová plastová okna mají životnost více než 50 let.
  • Výrobci plastů se aktivně zapojují do ochrany životního prostředí a zasazují se o ekologické a udržitelné výrobní procesy.
  • Recyklace: PVC z rámů plastových oken je zpracováváno na granulát a lze jej takto opakovaně použít až 7x.

Okna z PVC šetří zdroje a jsou energeticky účinná

Ilustrační výpočet: Průměrný rodinný dům spotřebuje v topné sezóně přibližně 100 litrů ropy týdně. Ze stejného množství surové ropy lze pro tentýž dům vyrobit okna z PVC, která vydrží po řadu desetiletí a zároveň ušetří značné množství energie.

Ekologické bilance potvrzují udržitelnost plastových oken!

Okna z PVC se díky své dlouhé životnosti (50 let a více), vysoké energetické účinnosti a 100% recyklovatelnosti v analýzách ekologické účinnosti a ekologických bilancích umísťují na předních příčkách. Plastová okna zaručují svým uživatelům mimořádnou ekologickou odpovědnost a udržitelnost po celou dobu svého životního cyklu. Ve srovnání s jinými okny dosahují plastová okna z hlediska spotřeby energie a emisí CO2 těch nejlepších hodnot. Studie polytechnické univerzity v Barceloně z roku 2005 prokázala, že plastová okna s dvojitým zasklením a podílem recyklátu 30 % zajišťují výrazně nižší spotřebu energie na vytápění (1,740 kWh) a vykazují výrazně nižší emise CO2 (740 kg). Následovala okna z PVC bez podílu recyklátu a dále dřevěná okna – obojí v provedení s dvojitým zasklením. Nejhorší hodnoty byly zjištěny pro hliníková okna bez tepelné bariéry. Ve studii byl zohledněn proces výroby, životnost oken, recyklace i likvidace odpadu. (Viz např. Recio, J.M.B., Narväez, R.P. & Guerrero P.J. (2005): Estimate of energy consumption and CO2 emission associated with the production, use and final disposal of PVC, aluminium and wooden windows. Universitat Politecnica de Catalunya).

Inoutic sází na udržitelnost

Společnost Inoutic / Deceuninck klade zvláštní důraz na šetrnost k životnímu prostředí a produkty zaměřené na budoucnost. Aktivně prosazujeme recyklaci plastů a odpovědné a udržitelné nakládání s PVC. Při výrobě profilů používáme výhradně bezolovnaté stabilizátory. Naše řešení jsou příkladem toho, jak může intenzivní výzkum a dlouholeté zkušenosti vést k vytvoření PVC systémů pro okna a dveře, fasádní a střešní krytiny a terasové a zahradní systémy budoucnosti. Naše systémy se vyrábějí a zpracovávají efektivně, jednoduše instalují, a navíc jsou i mimořádně nenáročné na údržbu!

Novinky

Bezpečnostní dveře SOFIA

Bezpečnostní dveře Sofia

Více o bezpečnostních dveřích

15.04.2021

Program Nová zelená úsporám

Bezpečnostní dveře Sofia

Více o Nová zelená úsporám

29.06.2021

Chcete se nás na něco zeptat?

Adresa

Polní 2818/7, 750 02,
Přerov I - Město

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016... (více informací)

Spočítat cenu