FERROPOLYMER

Okna se zvýšenou zvukovou izolací

Zvukotěsná okna

Hluk může významně snižovat komfort bydlení a je častou příčinou stresu a podrážděnosti.

Zvukotěsná okna dokáží účinně pomoci a představují efektivní, cenově výhodné a technicky jednoduché řešení pro snížení hlukové zátěže.

Proč jsou důležitá dobrá zvukotěsná okna?

U novostaveb nebo rekonstrukcí nesmíme opominout dobrou zvukovou izolaci oken, která nás zbaví problémů s hlukem zvenčí. Ucho je naším nejcitlivějším smyslovým orgánem. Dokáže vnímat rozsah kmitočtů od 16 do 16 000 Hz. I ve spánku je lidský sluchový orgán nejaktivnější a nejcitlivější. Podle vědeckých poznatků je horní limit pro rušnost prostředí 25 dB, máme-li mít klidný spánek. Této hodnoty však v moderním světě téměř nelze dosáhnout bez odpovídající zvukové izolace. Větší část populace proto pociťuje běžný venkovní hluk jako nepříjemný a cítí se jím obtěžována. V Evropě již dávno zdomácněl anglický výraz noise pollution (znečištění hlukem). Veřejnost stále častěji diskutuje o tom, že hluk patří k negativním vlivům, které na nás může nezdravé životní prostředí mít.

Pro orientaci budou v následujícím textu stručně popsány hladiny hluku pro nejrůznější kategorie bydlení a staveb:

Obytný prostor 40 dB(A)
Kancelářský ruch/restaurace 60 dB(A)
Pouliční ruch 80 dB(A)
Vesnice nebo veřejná prostranství 60 dB(A)
Město 70 dB(A)
Ulice se silným provozem>70 dB(A)
Staveniště (příp. pneumatické kladivo, zhutňovací stroj)  100 dB(A)
Trysková pohonná jednotka 120 dB(A)

Doporučená úroveň hluku v obytném prostoru

Spánek20 - 25 dB(A)
Bydlení30-35 dB(A)
Práce35 - 50 dB(A)

Při srovnání obou tabulek je zřejmé, že dobrou zvukovou izolaci nesmíme opominout. Zvukotěsná okna Inoutic účinně chrání proti zatížení hlukem.

Okenní systémy Inoutic splňují následující třídy zvukové izolace:

Systém Efortedo 47 dB (třída zvukové izolace 5)
Systém Prestigedo 47 dB (třída zvukové izolace 5)
Systém Arcadedo 42 dB (třída zvukové izolace 4)

Novinky

Bezpečnostní dveře SOFIA

Bezpečnostní dveře Sofia

Více o bezpečnostních dveřích

15.04.2021

Program Nová zelená úsporám

Bezpečnostní dveře Sofia

Více o Nová zelená úsporám

29.06.2021

Chcete se nás na něco zeptat?

Adresa

Polní 2818/7, 750 02,
Přerov I - Město

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016... (více informací)

Spočítat cenu