FERROPOLYMER

Hodnota U pro okna

Výpočet hodnoty U pro okna

U oken se rozlišují tři hodnoty U:

  • Uw (w = window) – celková hodnota tepelné prostupnosti okna
  • Ug (g = glazing) – hodnota tepelné prostupnosti zasklením
  • Uf (f = frame) – hodnota tepelné prostupnosti rámem

Součinitel prostupu tepla Uw se vztahuje k celému oknu. Tato hodnota je ovlivňována hodnotami U pro zasklení Ug a rám Uf. Na celkovou hodnotu Uw má navíc vliv lineární součinitel prostupnosti tepla Ψg (g = glazing) a velikost okna.

profil okna

Hodnota U pro zasklení okna: Ug

Hodnota Ug závisí na typu plynu vyplňujícího prostory mezi tabulemi, vzdálenosti jednotlivých tabulí od sebe a na počtu tabulí.

Typické hodnoty U pro izolační sklo:

  • Dvojité izolační sklo 24 mm s argonovou výplní: 1,1 W/m2K
  • Trojité izolační sklo 36 mm s argonovou výplní: 0,7 W/m2K
  • Trojité izolační sklo 44 mm s argonovou výplní: 0,6 W/m2K
  • Trojité izolační sklo 36 mm s kryptonovou výplní: 0,5 W/m2K

Hodnota U pro okenní rám: Uf

Hodnota Uf pro kombinaci rám-okno se určuje měřením nebo výpočtem. Jako plocha pro výpočet hodnoty Uw se určuje pohledová šířka profilu.

Lineární součinitel prostupu tepla Ψg

Nejvýraznější vliv na hodnotu Ψg pro připojení zasklení k rámu má materiál distančního rámečku. Jako standardní materiál s nejhoršími tepelnými vlastnostmi se používá hliník. Lepší tepelně-technické vlastnosti má takzvaný "teplý rámeček". Tato rozpěrka je vyrobena z ušlechtilé oceli nebo plastu. Hodnota ψ okrajového spojení bývá dále zlepšena hlubším osazením izolačního skla v profilu křídla.

Příklady hodnot Ψ:

  • Hliníkový rámeček: cca. 0,08 W/m2K
  • "Teplý rámeček": cca. 0,04 W/m2K

Hodnota U pro okna: Uw

Koeficient prostupu tepla pro okno a prosklené dveře Uw se zpravidla počítá pro standardní velikost okna 1,23 m x 1,48 m.

Upozornění: u menších rozměrů se hodnota U zhoršuje, zatímco větší okna dosahují lepších hodnot. Důvodem je, že zasklení může ve srovnání s materiálem rámu dosahovat vyšších hodnot U a u větších skleněných ploch lze tedy docílit lepších hodnot tepelné izolace.

Podle předpisu EnEV 2009 nesmí u běžného zasklení přesáhnout hodnotu Uw = 1,3 W/m2K. Za vhodná pro použití v pasivních domech jsou považována okna s hodnotou Uw = 0,8 W/m2K nebo lepší.

Pro stanovení součinitele prostupu tepla se používá následující vzorec:

vzorec pro výpočet U

Ug = koeficient prostupu tepla zasklením
Uf = koeficient prostupu tepla rámem
Ψg= lineární součinitel prostupu tepla okrajového spoje izolačního skla
Ag = plocha skla
Af = plocha rámu
Aw = Ag + Af
lg = velikost vnitřní hrany profilu rámu
(resp. viditelná velikost skleněné tabule)

Novinky

Bezpečnostní dveře SOFIA

Bezpečnostní dveře Sofia

Více o bezpečnostních dveřích

15.04.2021

Program Nová zelená úsporám

Bezpečnostní dveře Sofia

Více o Nová zelená úsporám

29.06.2021

Chcete se nás na něco zeptat?

Adresa

Polní 2818/7, 750 02,
Přerov I - Město

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016... (více informací)

Spočítat cenu