FERROPOLYMER

Vlhkost vzduchu a tvorba plísní

Vlhkost vzduchu a tvorba plísní v obytném prostoru

Příjemné klima v místnosti je nezbytným předpokladem k tomu, abyste se doma cítili dobře. Na kvalitu klimatu v obytných prostorách má vliv především vlhkost. Obecně je za vhodné a zdravé klima považována vlhkost vzduchu mezi 40 % a 65 %. Relativní vlhkost závisí z velké části na následujících faktorech:

  • Každodenní činnosti v domácnosti
  • Koupání a sprchování, vlhkost přirozeně produkovaná lidmi, zvířaty a rostlinami
  • Vliv teploty a počasí

Správné klima v místnosti je ale nezbytností i z hlediska zdraví a zachování dobrého stavu stavebních materiálů v obytném prostoru. Zajištěním vhodného klimatu v místnosti lze účinně zamezit tvoření plísní na chladných místech obvodových zdí nebo ve vlhkých prostorách. Pro zamezení tvorby plísní je nezbytné udržet vlhkost vzduchu pomocí větrání, přizpůsobeného možnostem stavby, na úrovni přijatelné pro člověka i budovu. Další informace týkající se správné ventilace naleznete na naší informační stránce pro větrání okny a ventilaci obytného prostoru.

Vztah teploty, vlhkosti a tvoření plísní

Míra vlhkosti obsažená v jednom metru krychlovém vzduchu se mění v závislosti na teplotě. Teplý vzduch dokáže vázat více vlhkosti než studený. Při pokojové teplotě 20°C a relativní vlhkosti 60 % obsahuje jeden metr krychlový pokojového vzduchu 10 g vody. Pokud pokojová teplota klesne na 8°C, klesne míra vlhkosti na polovinu. Přebytečných 50 % vlhkosti se většinou vysráží v podobě kondenzační vody na chladnějších zdech. Na těchto místech se pak zvyšuje riziko tvorby plísní.

Rosný bod a kritická teplota pro plísně

Pokud relativní vlhkost vzduchu dosáhne limitu 100 %, bude se přebytečná vlhkost vzduchu srážet v podobě kondenzační vody. Teplota, při níž dochází ke srážení kondenzační vody, se nazývá rosný bod. Protože relativní vlhkost vzduchu závisí na jeho teplotě, mění se odpovídajícím způsobem i rosný bod. Například při pokojové teplotě 20°C a relativní vlhkosti 50 % je rosný bod 9,3 °C.

Dnes víme, že plísně mohou vznikat již při vlhkosti 80 %. To znamená, že se ve výše uvedeném příkladu mohou tvořit plísně při povrchové teplotě zdí 12,6°C nebo menší – včetně rohů a výklenků.

Jak jsme se zmínili, lze vlhkost vzduchu regulovat a udržovat na přijatelné úrovni především správnou ventilací. Kvůli moderním standardům ve stavebnictví a rostoucím požadavkům na energetickou účinnost nových staveb je téma ventilace obytného prostoru stále důležitější. Jednotlivé státní normy například předepisují pro novostavby nebo kompletní rekonstrukce vytvoření koncepce větrání tak, aby byla zajištěna minimální výměna vzduchu.

Novinky

Bezpečnostní dveře SOFIA

Bezpečnostní dveře Sofia

Více o bezpečnostních dveřích

15.04.2021

Program Nová zelená úsporám

Bezpečnostní dveře Sofia

Více o Nová zelená úsporám

29.06.2021

Chcete se nás na něco zeptat?

Adresa

Polní 2818/7, 750 02,
Přerov I - Město

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016... (více informací)

Spočítat cenu